Samenwerking en afstemming beroepsonderwijs en werkveld

Het beroepsonderwijs is onontbeerlijk voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Onderwijs en werkveld moeten goed op elkaar aansluiten. Daarvoor is voortdurende samenwerking nodig tussen kinderopvangorganisaties en beroepsonderwijs.
Lees meer over de werkbijeenkomsten voor de regionale samenwerkingsverbanden in 2015

Voortzetting regionale samenwerkingsverbanden

FCB ondersteunt ondernemers in de Kinderopvang ook in 2015 bij de voortzetting van de structurele regionale samenwerkingsverbanden met het beroepsonderwijs (MBO en HBO).
Deze regionale samenwerkingsverbanden zijn een middel om op strategisch niveau gezamenlijk te werken aan de kwaliteit van en aan de balans tussen vraag en aanbod van (toekomstige) pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.
Lees meer over de ondersteuningsmogelijkheden voor samenwerkingsverbanden door FCB in 2015

Tevreden over samenwerking

Begin 2014 onderzocht Bureau Bartels hoe het de samenwerkingsverbanden sinds 2012 is vergaan. Zowel beroepsonderwijs als werkveld blijken over het algemeen zeer tevreden over de samenwerking:

  • Het curriculum van de opleidingen sluit beter aan bij de wensen van het werkveld;
  • Pedagogisch kader is als leidraad genomen voor de invulling van het curriculum en stages;
  • De stagebegeleiding is verbeterd;
  • De begeleidings- en beoordelingsstructuur is eenduidig en beter op elkaar afgestemd.

Waar de samenwerking aanvankelijk gericht was op praktische aspecten, zoals stages, examinering en instrumenten, is deze sinds 2012 meer verschoven naar het strategisch niveau. Daarbij is aandacht voor een gezamenlijke toekomstvisie, zoals integrale kindercentra en nieuwe kwalificatiedossiers. Ook maatschappelijke veranderingen, zoals bijvoorbeeld de transitie in de jeugdzorg, zijn onderdeel gaan uitmaken van de agenda van de samenwerking. Een projectleider die als trekker fungeert wordt genoemd als belangrijke voorwaarde voor de samenwerking op lange termijn.
Download de eindmeting Samenwerking werkveld-beroepsonderwijs

Stappen naar succes

In juni 2014 ontvingen alle kinderopvangorganisaties en mbo-instellingen met de opleiding Pedagogisch Werk van BKK de publicatie Stappen naar succes.In dit boekje leest u inspirerende voorbeelden, valkuilen en waardevolle tips over de regionale samenwerking tussen kinderopvang en beroepsonderwijs. Download de publicatie

Contact

Neem voor meer informatie over de samenwerkingsverbanden contact op met een contactpersoon in de regio of met de landelijk projectleider regionale samenwerking, Joke van Alten, jvanalten(at)fcb.nl.

Neem voor vragen over het aanvragen van de ondersteuning door een regionale procesbegeleider contact op met Tineke Walstra, thema-adviseur Leren & Ontwikkelen. twalstra(at)fcb.nl